TTK ISO 9001 TOPLAM KALİTE

TTK ISO 9001 TOPLAM KALİTE BELGESİ ALDI

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2003 yılından buyana Kalite Yönetim Sistemi belgesi için yaptığı çalışmanın meyvesini yeni aldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan TTK Genel Müdürü Burhan İnan, “ISO 9001 Standardının şartlarına uygun olarak yapılan çalışmalarının tamamlanması sonucu TSE’ ye başvuru yapılmış ve 16-17 Mart 2011 tarihlerinde TSE tarafından yapılan tetkikler neticesinde de Daire Başkanlığımız Test, Analiz, Eğitim, Denetim ve Tahlisiye faaliyetlerimiz için 22 Mart 2011 tarihinden itibaren 3 yıl geçerlilik süresi olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alınmıştır. Başkanlığımız ayrıca, TSE’ nin üyesi olduğu, yönetim sistemi belgelendirmede dünya pazarının yaklaşık % 30’ unu elinde tutan bir kuruluş olan IQ Net’ in ISO 9001 Kalite Belgesini de almıştır.” dedi.
TTK Genel Müdürü Burhan İnan yaptığı açıklamada, “İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığımızda Kalite Yönetim Sistemine geçilmesi çalışmalarına ilk olarak 2003 yılında başlanmış olup, 2006 yılında Kalite alt yapısının desteklenmesi amacı ile gerçekleştirilen AB MEDA Projesi (Medirterrian Economic Development Area) kapsamında yabancı uzmanlardan, 2007 yılında ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği, ISO 45011 Ürün Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Kriterler, Kişisel Koruyucu Donanım Yönergesi, ISO 17020 Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılması İçin Genel Kriterler eğitimleri alınmıştır. 
2008 yılında TSE’ den Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak KYS Temel Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi, Dokümantasyon Eğitimleri alınmıştır. Yönetim Kurulumuzun 30 Ekim 2009 tarih ve 354 sayılı kararı ile Çevre ve Kalite Şube Müdürlüğü ve Kalite Başmühendisliği kadroları ihdas edilmiştir.  Kalite Yönetim Temsilcisi atanmış, süreçler ve sorumluları belirlenmiştir. Alevsızdırmazlık Test İstasyonu ve Laboratuvarlarımızda fiziki iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında KYS Temel eğitimi, Dokümantasyon Eğitimi ve İç Tetkik eğitimi tekrarlanmış, Proses Yönetimi ve İyileştirme Teknikleri eğitimi alınmış ve Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 
ISO 9001 Standardının şartlarına uygun olarak yapılan çalışmalarının tamamlanması sonucu TSE’ ye başvuru yapılmış ve 16-17 Mart 2011 tarihlerinde TSE tarafından yapılan tetkikler neticesinde de Daire Başkanlığımız Test, Analiz, Eğitim, Denetim ve Tahlisiye faaliyetlerimiz için 22 Mart 2011 tarihinden itibaren 3 yıl geçerlilik süresi olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alınmıştır. Başkanlığımız ayrıca, TSE’ nin üyesi olduğu, yönetim sistemi belgelendirmede dünya pazarının yaklaşık % 30’ unu elinde tutan bir kuruluş olan IQ Net’ in ISO 9001 Kalite Belgesini de almıştır.
Kısa vadede hedefimiz Alevsızdırmazlık Test İstasyonunun Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak akredite edilmesidir. Konuyla ilgili olarak MEYER Firmasından danışmanlık ve eğitim hizmeti alınmaya devam edilmektedir. 30 Mart 2011 tarihinde başlayan akreditasyon çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmış ve Sanayi Bakanlığına başvuru aşamasına gelinmiştir. Daha sonra TÜRKAK denetimi neticesinde ve Bakanlığın da onayı ile Alevsızdırmazlık Test İstasyonumuz “Onaylanmış Kuruluş” olarak uluslararası alanda tanınmış olacaktır. 
Ayrıca, MEYER Firması tarafından, Kurumumuz çalışanlarına bir haftalık Baş Denetçi eğitimi verilmiştir. Eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olan 19 personelimiz uluslararası AQE onaylı Baş Denetçilik Belgesini almıştır. 
Bundan sonraki hedeflerimiz ise; Başkanlığımızın Ar-Ge Laboratuarı, Kimya Laboratuarı, Tahlisiye ve Eğitim faaliyetlerinin akredite edilmesidir. Arkadaşlarımızın bunları da en iyi bir biçimde başaracaklarına inancım tam olup TTK Genel Müdürü olarak bu çalışmaları sonuna kadar destekleyeceğimi ve arkasında olacağımı bir kez daha ifade etmek isterim. Nihai hedefimizin de tüm çalışanlarımızın katılımı ile Kurumumuz genelinde Toplam Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekli iyileştirmelerin yapılmasıdır.
Sözlerimi bitirirken, bu çalışmalarda emeği geçen İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanımıza,  Kalite Yönetim Birimine ve diğer tüm çalışanlarımıza huzurlarınızda teşekkür eder, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Kurumumuza hayırlı olmasını dilerim.” dedi. (Haber: Umut İliksiz)

 

 
 
TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi' aldı
 
 
29 Haziran 2011
 
 
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı, 22 Mart 2011 tarihinden itibaren 3 yıllık geçerlilik süresi olan “ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi” aldı. Ayrıca MEYER firması tarafında kurul çalışanlarına bir haftalık “Baş Denetçi Eğitimi” veridi. Sınavda başarılı olan 19 personel, uluslararası AQE onaylı “Baş Denetçilik Belgesi” almaya hak kazandı. TTK Genel Müdürlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle hak sahiplerine belgeleri verildi. Törene, TTK Genel Müdürü Burhan İnan, Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri, Daire Başkanları, Müessese Müdürleri ve diğer yöneticiler katıldı. 
TTK Genel Müdürü Burhan İnan, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi;
“ÇALIŞMALARIMIZ 2003 YILINDA BAŞLADI”
“İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığımızda Kalite Yönetim Sistemi’ne geçilmesi çalışmalarına ilk olarak 2003 yılında başlandı. 2006 yılında kalite alt yapısının desteklenmesi amacı ile gerçekleştirilen AB MEDA Projesi (Medirterrian Economic Development Area) kapsamında yabancı uzmanlardan, 2007 yılında ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği, ISO 45011 Ürün Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Kriterler, Kişisel Koruyucu Donanım Yönergesi, ISO 17020 Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılması İçin Genel Kriterler eğitimleri alınmıştır.  2008 yılında TSE’den Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak KYS Temel Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi, Dokümantasyon Eğitimleri alınmıştır. Yönetim Kurulumuzun 30 Ekim 2009 tarih ve 354 sayılı kararı ile Çevre ve Kalite Şube Müdürlüğü ve Kalite Başmühendisliği kadroları ihdas edilmiştir. Kalite Yönetim Temsilcisi atanmış, süreçler ve sorumluları belirlenmiştir. Alevsızdırmazlık Test İstasyonu ve Laboratuvarlarımızda fiziki iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında KYS Temel Eğitimi, Dokümantasyon Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi tekrarlanmış, Proses Yönetimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi alınmış ve Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.  ISO 9001 Standardının şartlarına uygun olarak yapılan çalışmalarının tamamlanması sonucu TSE’ye başvuru yapılmış ve 16-17 Mart 2011 tarihlerinde TSE tarafından yapılan tetkikler neticesinde de Daire Başkanlığımız Test, Analiz, Eğitim, Denetim ve Tahlisiye faaliyetlerimiz için 22 Mart 2011 tarihinden itibaren 3 yıl geçerlilik süresi olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. Başkanlığımız ayrıca, TSE’nin üyesi olduğu, yönetim sistemi belgelendirmede dünya pazarının yaklaşık yüzde 30’unu elinde tutan bir kuruluş olan IQ Net’in ISO 9001 Kalite Belgesi’ni de almıştır.”
“AKREDİTASYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORUZ”
“Kısa vadede hedefimiz Alevsızdırmazlık Test İstasyonunun Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak akredite edilmesidir. Konuyla ilgili olarak MEYER Firmasından danışmanlık ve eğitim hizmeti alınmaya devam edilmektedir. 30 Mart 2011 tarihinde başlayan akreditasyon çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmış ve Sanayi Bakanlığı’na başvuru aşamasına gelinmiştir. Daha sonra TÜRKAK denetimi neticesinde ve Bakanlığın da onayı ile Alevsızdırmazlık Test İstasyonumuz ‘Onaylanmış Kuruluş’ olarak uluslararası alanda tanınmış olacaktır. Ayrıca, MEYER Firması tarafından, Kurumumuz çalışanlarına bir haftalık Baş Denetçi Eğitimi verilmiştir. Eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olan 19 personelimiz uluslararası AQE onaylı Baş Denetçilik Belgesi’ni almıştır. Bundan sonraki hedeflerimiz ise; Başkanlığımızın Ar-Ge Laboratuarı, Kimya Laboratuarı, Tahlisiye ve Eğitim faaliyetlerinin akredite edilmesidir. Arkadaşlarımızın bunları da en iyi bir biçimde başaracaklarına inancım tamdır. TTK Genel Müdürü olarak bu çalışmaları sonuna kadar destekleyeceğimi ve arkasında olacağımı bir kez daha ifade etmek isterim. Nihai hedefimizin de tüm çalışanlarımızın katılımı ile Kurumumuz genelinde Toplam Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekli iyileştirmelerin yapılmasıdır. Bu çalışmalarda emeği geçen İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanımıza, Kalite Yönetim Birimi’ne ve diğer tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin Kurumumuza hayırlı olmasını dilerim.”
Konuşmanın ardından 19 personele “Baş Denetçilik Belgesi” verildi. 
 
TTK'DA KALİTE YOLCULUĞU 
 
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı ISO 9001 kalite yönetimi sistemi belgesini aldı.
MEYER firması tarafından TTK ve kurum çalışanlarına bir haftalık baş denetçi eğitim verilirken, sınavda başarılı olan 19 personele uluslar arası AQE onaylı baş denetçilik belgesi verildi. TTK Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda belge dağıtım töreni düzenlendi. Törene; TTK Genel Müdürü Burhan İnan, genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, daire başkanları, müessese müdürleri ve bazı yöneticiler katıldı. Törende konuma yapan Genel Müdür Burhan İnan, İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Kalite Yönetim Sistemine geçilmesi çalışmalarına ilk olarak 2003 yılında başlandığını belirterek, “2006 yılında Kalite alt yapısının desteklenmesi amacı ile gerçekleştirilen AB MEDA Projesi (Medirterrian Economic Development Area) kapsamında yabancı uzmanlardan, 2007 yılında ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği, ISO 45011 Ürün Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Kriterler, Kişisel Koruyucu Donanım Yönergesi, ISO 17020 Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılması İçin Genel Kriterler eğitimleri alınmıştır. 2008 yılında TSE' den Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak KYS Temel Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi, Dokümantasyon Eğitimleri alınmıştır. Yönetim Kurulumuzun 30 Ekim 2009 tarih ve 354 sayılı kararı ile Çevre ve Kalite Şube Müdürlüğü ve Kalite Başmühendisliği kadroları ihdas edilmiştir. Kalite Yönetim Temsilcisi atanmış, süreçler ve sorumluları belirlenmiştir. Alevsızdırmazlık Test İstasyonu ve Laboratuvarlarımızda fiziki iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında KYS Temel eğitimi, Dokümantasyon Eğitimi ve İç Tetkik eğitimi tekrarlanmış, Proses Yönetimi ve İyileştirme Teknikleri eğitimi alınmış ve Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. ISO 9001 Standardının şartlarına uygun olarak yapılan çalışmalarının tamamlanması sonucu TSE' ye başvuru yapılmış ve 16-17 Mart 2011 tarihlerinde TSE tarafından yapılan tetkikler neticesinde de Daire Başkanlığımız Test, Analiz, Eğitim, Denetim ve Tahlisiye faaliyetlerimiz için 22 Mart 2011 tarihinden itibaren 3 yıl geçerlilik süresi olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alınmıştır. Başkanlığımız ayrıca, TSE'nin üyesi olduğu, yönetim sistemi belgelendirmede dünya pazarının yaklaşık yüzde 30'unu elinde tutan bir kuruluş olan IQ Net'in ISO 9001 Kalite Belgesini de almıştır. Kısa vadede hedefimiz Alevsızdırmazlık Test İstasyonunun Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak akredite edilmesidir. Konuyla ilgili olarak MEYER Firmasından danışmanlık ve eğitim hizmeti alınmaya devam edilmektedir. 30 Mart 2011 tarihinde başlayan akreditasyon çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmış ve Sanayi Bakanlığına başvuru aşamasına gelinmiştir. Daha sonra TÜRKAK denetimi neticesinde ve Bakanlığın da onayı ile Alevsızdırmazlık Test İstasyonumuz 'Onaylanmış Kuruluş' olarak uluslararası alanda tanınmış olacaktır. Ayrıca, MEYER Firması tarafından, kurumumuz çalışanlarına bir haftalık Baş Denetçi eğitimi verilmiştir. Eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olan 19 personelimiz uluslararası AQE onaylı Baş Denetçilik Belgesini almıştır. Bundan sonraki hedeflerimiz ise; Başkanlığımızın Ar-Ge Laboratuarı, Kimya Laboratuarı, Tahlisiye ve Eğitim faaliyetlerinin akredite edilmesidir. Arkadaşlarımızın bunları da en iyi bir biçimde başaracaklarına inancım tam olup TTK Genel Müdürü olarak bu çalışmaları sonuna kadar destekleyeceğimi ve arkasında olacağımı bir kez daha ifade etmek isterim. Nihai hedefimizin de tüm çalışanlarımızın katılımı ile kurumumuz genelinde Toplam Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekli iyileştirmelerin yapılmasıdır. Sözlerimi bitirirken, bu çalışmalarda emeği geçen İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanımıza, Kalite Yönetim Birimine ve diğer tüm çalışanlarımıza huzurlarınızda teşekkür eder, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Kurumumuza hayırlı olmasını dilerim” dedi.
 
YONCATOPTAN

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !